Benvolguts i benvolgudes a la 1ª Trobada Internacional d’Observatoris Contra la LGBTI-fòbia.   Aquesta trobada neix com a iniciativa de l’Observatori Contra l’Homofòbia de Catalunya (OCH) i compta amb la col·laboració de l’Observatori Madrileny contra la LGBT-fòbia – Arcópoli, Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transexuals i Bisexuals (FELGTB) i la Plataforma LGBTIcat. Sorgeix amb la voluntat de reunir aquells agents i entitats dedicades a la prevenció, recopilació, denúncia i actuació enfront dels casos de LGBTIfobia i totes aquelles expressions de rebot cap a les persones que componen el col·lectiu LGBTI o que no segueixen els patrons hegemònics en relació amb la sexualitat. Està pensat com un espai de trobada, intercanvi de realitats i informació i foment de debat per conèixer les diferents organitzacions i iniciatives entorn de la LGBTI-fòbia que existeixen al món.

L’objectiu per a aquesta primera trobada és el propi coneixement entre observatoris i les bones pràctiques de les diferents organitzacions. Per això el tema central és: Observatoris contra la LGBTI-fòbia: nous espais de conquesta de drets humans.


Bienvenidxs al 1r Encuentro Internacional de Observatorios Contra la LGBTIfobia. Este encuentro nace como iniciativa del Observatorio Contra la Homofobia de Cataluña (OCH) y cuenta con la colaboración del Observatorio Madrileño contra la LGBTfobia – Arcópoli, Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y la Plataforma LGBTIcat. Surge con la voluntad de reunir aquellos agentes y entidades dedicadas a la prevención, recopilación, denuncia y actuación frente a los casos de LGBTIfobia y todas aquellas expresiones de rechazo hacia las personas que componen el colectivo LGBTI o que no siguen los patrones hegemónicos en relación con la sexualidad. Está pensado como un espacio de encuentro, intercambio de realidades e información y fomento de debate para conocer las diferentes organizaciones e iniciativas en torno a la LGBTIfobia que existen en el mundo.

El objetivo para este primer encuentro es el propio conocimiento entre observatorios y las buenas prácticas de las diferentes organizaciones. Por ello el tema central es: Observatorios contra la LGBTIfobia: nuevos espacios de conquista de derechos humanos.


Welcome to the 1st International Meeting of Observatories Against LGBTIphobia. This event is an initiative of the Observatory Against Homophobia of Catalonia (OCH), and has the collaboration of the Madrid Observatory Against LGBTIphobia – Arcopoli, the LGBT State Federation (FELGBT) and Platform LGBTIcat. This initiative aims to gather all the agents and organizations dedicated to the prevention, recopilation, reporting and actuation of the cases of LGBTIphobia and of also the expressions against LGBT people or people who do not follow the hegemonic patterns regarding sexuality. The event aims to be a space of meeting, a place to share realities and information, and to promote the debate in order to get to know the different organisations and initiatives around LGBTIphobia that exist around the world.

The objective of this first meeting is to get to know the observatories and the good practices of the different organisations. Therefore, the central topic is: Observatories Against LGBTIphobia: new spaces of conquest of human rights.